Almanya Vize Reddi | Almanya Vize Red Sebepleri

Almanya vize başvurularında, başvuru sahiplerinin görmek istemediği hususlardan birisi Almanya vize reddi konusudur. Almanya vize başvuruları uzun ve yorucu bir süreç olmakla birlikte; bazı koşullar sağlanmadığı zaman Almanya vize reddi söz konusu olabilir.

Böyle bir durumla karşılaşmamak ve vize başvurularınızın prosedüre uygun şekilde gerçekleşmesi için; vize başvuru merkezimizle iletişime geçerek, uzman danışmanlarımızdan, profesyonel hizmet alabilirsiniz.

 Vize Reddi Nedenleri

Almanya Schengen vize başvuruları, oldukça titiz bir incelemenin ardından onaylama aşamasına geçer. Alman Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu vize görevlileri; tüm belgeleri dikkatli şekilde kontrol eder, görüşmeleri değerlendirerek, son kararını verir.

Bu nedenle Almanya vize reddi nedenleri, başvuru dosyanızın ne kadar iyi hazırlandığı ile oldukça alakalıdır. Başvuruların yeterince iyi olmadığını düşünmelerinin farklı nedenleri vardır ve en yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

 • Seyahat amacının yeterince kanıtlanmaması: Gerekli tüm belgeleri göndermemek, gönderilen belgelerin seyahat amacını desteklememesi, doğru uçak ve otel rezervasyon belgelerinin gönderilmemesi, geçerli iş sözleşmesi vermemeniz, seyahat süresiyle iş/okul gibi kurumlardan alınan izin belgelerinin süresinin uyumlu olmaması
 • Belgelerin sahte olması: Belgelerin güncel olmaması ya da sahte belge sunulmasıdır. Herhangi bir sahtekârlık yoksa ve vize görevlileri bunu iddia ediyorsa, itiraz hakkınız vardır.
 • Yeterli mali gücünüz yok: Almanya Schengen vizesi başvurularında; konakla ve geri dönüş için yeterli mali fona sahip olmanız gerekir. Bunu kanıtlayamamak redde sebep olur. Öğrenciyseniz; kalınan süre boyunca en az ayda 853 Euro ödeyebileceğiniz kanıtlamanız gerekir.
 • Sağlık sigortası olmaması: Tüm kalış sürelerinde, en az 30bin Euroluk teminatlı seyahat sağlık sigortası poliçesi yaptırılır. Bu belge yoksa vize red alır.
 • Yeterli davet mektubu ya da ön yazının bulunmaması: Almanya’da birini ziyaret ediyorsanız davet mektubu gerekir. Almanya’ya geliş amacının açıklandığı kısa bir tanıtım yazısı da yoksa, vize reddedilir.
 • Schengen bölgesinde 90 günden fazla kalınıyorsa, başka vize almanız mümkün olmaz.

Bunun yanında vize süresi bitiminden, bölgeden ayrılacağınıza dair ikna olmamak, Schengen bilgi sisteminde başvuru sahibi adına uyarı olması, pasaport süresinin geçerli olmaması ve en az iki sayfasının boş olmaması gibi yaygın nedenler, vize reddine neden olur.

Almanya Ulusal Vize Reddi

Almanya vize reddi; başvuru sahibinin vize almak için uygun bulunmaması, vize şartlarının yerine getirilmemesi anlamını taşır. Bu her Almanya vize türü için geçerlidir. Ancak yurt dışına çıkma yasağı anlamını taşımaz.

Konsolosluk tarafından, ulusal vizeye başvuru yapanların red cevabı, bir mektupla gönderilir. Mektupta neden reddedildiğine dair tüm maddeler bulunur. Başvuru sahibinin yapması gereken red maddelerini yeniden hazırlayarak tekrar başvuru yapmak ya da itiraz hakkını kullanarak, red mektubuna itiraz etmektir.

Almanya Vize Reddi | Almanya Vize Red SebepleriPin
Almanya Vize Reddi | Almanya Vize Red Sebepleri

Almanya Aile Birleşimi Vize Reddi

Almanya aile birleşimi vizesi; Türk vatandaşlarının, Almanya’da bulunan eş ve çocuklarının yanına yerleşmesi için yapılan vize başvurusudur. Uzun süreli D tipi vize türündeki Almanya aile birleşimi vizesi bazı durumlarda reddedilebilir.

Almanya aile birleşimi vizesinde tüm evrakların eksiksiz ve doğru vize türüne uygun şekilde alınması ve gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Almanya vize reddi yaşanmışsa, bunun nedenleri bir mektupla konsolosluk tarafından, başvuru sahibine iletilir.

Herhangi bir durumda vize başvurunuzun eksiksiz olduğunu düşünüyorsanız, vize reddine itiraz hakkınız vardır. Aynı zamanda reddedilme nedenlerini yeniden ele alarak, tekrar başvuru yapma olanağınız da bulunur.

 Vize Reddi İtiraz Dilekçesi

Almanya vize reddi ile karşı karşıya kaldıysanız, vize reddi için itiraz hakkınız vardır. Bu bir itiraz dilekçesi ile gerçekleştirilir. Vize reddi temyuz mektubu ile; red kararının yanlışlığı anlatılmalı ve kararın değiştirilmesi için geçerli olan bilgilere yer verilmelidir.

Vize reddi itiraz dilekçesi yazarken;

 • Her ülkenin oluşturulmuş farklı kurallarına uygun hareket etmek gerekir.
 • İtiraz mektubunun içeriği ikna edici olmalıdır. Duygusal kelimeler kullanılmamalı gerektiğinde, tartışmaya açık olacak cümleler kurulmalıdır.
 • Başvuru sahibinin adı soyadı, pasaport numarası, adres, doğum tarihi ve yeri, e-posta ve iletişim numarası yazılır.
 • Başvurunun yapıldığı tarih, seyahat amacı, red cevabının alındığı tarih ve neden red alındığına dair sebepler detaylandırılır.
 • Red cevanının neden olmaması gerektiği açık ve net şekilde anlatılır.

Büyükelçiliğe ya da konsolosluğa hitaben yazılacak itiraz dilekçesi ıslak imza ile imzalanarak teslim edilir. Gerektiğinde uçak rezervasyonları, davetiye mektubu, vize dilekçesi gibi destekleyici ek belgeler de sunulur.

Vize Reddi Pasaporta İşlenir mi?
Almanya vize reddi pasaporta işlenir. Bunun anlamı ise; vize başvuru sahibinin pasaportu, kimlik bilgileri ve biyometrik bilgileri, Schengen vize tabanında saklı tutulmasıdır.

Öğrenci Vizesi Reddedilme Nedenleri

Eğitimini Almanya’da yapmak isteyen Türk gençleri, Almanya öğrenci vizesi alır. Ancak Bazı nedenlerden dolayı Almanya vize reddi ihtimali de bulunur. Bunun yanında vize başvurusu yaparken, Alman makamlarının bu konuda oldukça titiz ve katı kuralları olduğu da unutulmamalıdır.

Öğrenci vizesinin yaygın reddedilme nedenleri;

 • Hatalı vize başvuruları: Öğrenci vizesi, öğrenci başvuru vizesi ve dil kursu vizeleri bulunur. Vize türlerinin farklı belgeleri bulunur. Bu belgelerin oluşturulmaması ya da yanlış vize türüne başvuru yapmak, redde neden olur.
 • Mali açıdan zayıf olmak: Almanya’da kendini idame ettirecek kadar ekonomik gücün olmaması vize reddine sebep olur. Yıllık 10.332 Euro zorunlu mali güvence olmalıdır. Yani öğrenci ayda 861 Euro mali güce sahip olmalıdır.
 • Akademik başarılarda eksiklik: Almanya eğitim sistemi oldukça zorlayıcıdır ve Alman makamları akademik başarıları titizlikle inceleyerek onay verir.
 • Dil yeterliliği olmaması: Dil yeterliliği, aranan en önemli kriterlerin başında gelir. Mülakatların Almanca olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu yüzden bu mülakatlarda vize görevlisiyle Almanca iletişim kurulamaması durumunda, İngilizceyi akıcı şekilde konuşma özelliği aranır.

Vize reddine belgelerin eksik sunulması, seyahat sağlık sigortasının eksikliği, mülakatta kötü performans sunma, Alman makamlarının belirlediği nitelikli kişi özelliklerini taşımama gibi nedenler de öğrenci vizesinin reddine neden olur. Almanya yatırımcı vizesi şartlarını öğrenmek için buraya almanyavisa.com/almanya-vize/almanya-yatirimci-vizesi/ göz atabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

Almanya Vizesi Aile Birleşimi | Almanya Vize

Almanya’da Çalışma İzni Olmadan Çalışmak

Almanya Vize Evrakları

Almanya Dil Kursu Vizesi

Almanya Yeşil Pasaport Öğrenci Vizesi

 

Oyla! post

Photo of author

Schengenvize.com

Eray SARISAKALOĞLU SCHENGENVİZE.COM vize konusunda, insanların merak ettiği konularda rehber niteliğinde içerikler üretebilen profesyonel bir vize içerik üreticisidir. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakülte mezunu olan SARISAKALOĞLU, ayrıca Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Vize Uzmanı olarak hayatına devam etmektedir.
Yorum yapın