Almanya Vize (Schengen) için 25 Detaylı Bilgi ve İpucu

Almanya vize; vize sahibinin Almanya’ya girmesine ve Almanya’da 90 güne kadar kalmasına izin veren bir belgedir. Almanya vizesi almak için ya Almanya’da yaşayan biri tarafından davet edilmeniz ya da belirli ziyaret amacınızın olması gerekir.

Bunun yanında Almanya vizesi; Almanya’ya turizm ya da iş amacıyla girebilmeniz için konsolosluk ya da büyükelçiliklerden alınması gereken bir belgedir. Halihazırda ülkede bulunuyorsanız, Almanya’daki kalış sürenizin bir uzantısı olarak da Almanya vizesi verilebilir.

Almanya vize işlemleri ve diğer herhangi bir konaklama türü için; daha fazla bilgi almak ve gerekli vize başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için yetkili vize başvuru ofisimizi arayarak, işlemler hakkında sorularınıza daha detaylı yanıtlar alabilirsiniz.

Almanya Vize Şartları

Almanya vize şartları; ülkenin bir Schengen üye ülkesi olması açısından, Schengen kriterlerine uyulmasını gerektirir.  Almanya vize başvurusu; kişinin adresi, mülkü ya da işyerinin bulunduğu ülkede bulunan büyükelçiliğe yapılır.
Almanya vize başvurusu yapılırken;
 • Başvuru sahibi, konsolosluk tarafından incelenmek üzere, pasaport ve diğer destekleyici belgeleri sunar. Parmak izi muhakkak verilir. Daha önce parmak izi verenler için geçerli değildir.
 • Parmak izleri 5 sene boyunca sistemde saklanır.
 • Onaylanmanın ardından, başvuru sahibi, pasaportuna vize damgası alır ve bu noktadan itibaren, geçerli seyahat belgeleriyle, vize süresince Almanya’da kalır.

Schengen kriterlerinin geçerli olduğu başvuru şartlarında; parmak izi verilmesi, gerektiğinde ek belgelerin tamamlanması ve sadece randevu sistemiyle, elçilik ya da konsolosluğa başvuru yapılması gerekir.

Almanya Vize
Almanya Vize

Almanya Vize Reddi

Almanya vize reddi bazı koşulların oluşmasıyla gerçekleşir. Konsolosluk gerekli kriterleri inceler.

Vize reddini oluşturan nedenler;

 • Vize evraklarının eksik ya da hatalı bilgilerle hazırlanmış olması
 • Bilgilerin tutarlı olmaması
 • Seyahat amacına uygun vize türüne başvuru yapılmaması
 • Vize türüne uygun evrakların hazırlanmamış olması
 • Schengen ülkesine giriş yasağının bulunması
 • Ülkeyi tehdit edecek şüphelerin oluşması
Almanya vize reddedilme nedenleri arasında; evrakların konsolosluğu inandırıcı nedenlere dayandırılmaması, vizenin reddedilmesinde önemli rol oynar. Diğer önemli nokta ise; başvuru sahibinin, ülkesine geri döneceğine dair inandırıcı kanıtları oluşturamamasıdır.

Almanya Vize Evrakları

Almanya vize evrakları; standart evrakların yanında, ek belgelerden oluşur. Başvuru sahipleri gerektiğinde, bu ek belgeleri sunmak zorundadır.

Almanya vize başvurusu için ortak standart belgeler;

 • 10 sene içinde alınan ve en az 2 yan yana boş sayfası olan, geçerlilik süresi en az 3 ay olan pasaport
 • 2 adet, biyometrik standartlarda hazırlanmış fotoğraf
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (evlenmiş kadınlar, kızlık soyadının bulunduğu ikinci bir kayıt örneği almalıdır)
 • Vize başvuru formu (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır)
 • Vize talep dilekçesi (seyahat amacı ayrıntılı anlatılmalı, masrafların sponsoru belirtilmelidir)
 • Uçuş ve otel rezervasyon belgeleri
 • 30bin Euro değerinde (seyahatin 1 gün öncesi ve bitim tarihinin 1 gün sonrasını kapsayan) seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Son 3 aya ait banka hesap dökümleri (banka memuru tarafından onaylanmalıdır)

Almanya vize başvurusunda bulunan çalışanların firmadan alması gereken ek belgeler;

 • Güncelliğini koruyan işyeri faaliyet belgesi
 • Son 3 aylık geçerliliği olan vergi levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (kurucu, hissedar ve ortaklar belirtilmeli)
 • Şirket imza sirküleri
 • Güncel Ticaret Odası kaydı
 • Ortaklar varsa; ortakların kişisel ve mali durumunu gösterir belgeler
 • Şirkete ait banka hesap bilgileri (banka yetkilisinin imzalı onayı ve kaşesiyle sunulmalıdır)
 • Şirket bilgilerinin bulunduğu şirket yazısı
 • SGK tescil ve hizmet dökümü
 • SGK giriş bildirgesi
 • Noterden onaylanmış iş sözleşmesi
Kamu çalışanları için Almanya vize başvurusu ek belgeleri;
 • İş pozisyonu görev kimlik kartı
 • Islak imzalı, e-imzalı ve mühür çalışma belgesi
 • Islak imza ya da e-imzalı ve mühürlü izin belgesi
 • Son 3 aya ait, ıslak imza ya da e-imzalı maaş bordrosu
Emekli kişilerin Almanya vize başvurusu evrakları ek belgeleri;
 • Renkli olarak taranmış emekli kartı fotokopisi
 • Son 3 ay içindeki tüm hareketlerin gösterildiği ve en az 5bin TL bakiye olan emekli banka hesabı dökümleri
 • Barkotlu SGK tescili ve hizmet dökümü
Mesleki gruplara göre Almanya vize ek evrakları;
 • Ait oldukları meslek grubu üyelik belgeleri
 • Görev kimlik kartı fotokopileri (renkli tarama)
 • Noterden onaylı iş sözleşmesi

Almanya vize başvurusu yapan serbest meslek sahipleri de SGK tescil ve hizmet dökümü, iş sözleşmesi ve gelir belgesini sunmalıdır.

Almanya Evlilik Vizesi

Alman vatandaşı ile evli olan ya da Alman çocuk ile Almanya evlilik vizesi şartlarını yerine getiren Türk vatandaşları, aile birleşimi vizesi alır. D tipi Almanya vize başvurusu yapılarak, oturum kartı talebinde bulunulur.

Aile birleşimi için Almanya vize başvurusu yapılırken;

 • Vize işlemleri için, eşlerden birinin Almanya’da yaşaması gerekir.
 • Türkiye’de yaşayan eş, bulunduğu bölgedeki konsolosluğa Almanya vize başvurusu yapar.
 • Başvuru sahibinin, en az 1 yıllık pasaporta sahip olması gerekir.
 • Türkiye’deki evlilik için Uluslararası evlenme formül B formu, orijinal ve apostilli olarak alınmalıdır.
 • Oturum izni alacak kişi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği içinde; düşünceler kısmını doğru şekilde doldurmalı, evlilik ve boşanma bilgileri doğru ve eksiksiz verilmelidir.
 • Almanya’daki eşin Alman vatandaşı olması durumunda, doğum belgesi
 • Alman vatandaşı olmayanlar için oturum kartı fotokopisi ya da pasaport fotokopisi

Evlilik için Almanya vize başvurusu yapacak kişinin A1 seviyesinde dil bilgisine sahip olduğu ve bunu belgelendirmesi gerektiği unutulmamalıdır. Eşlerin her ikisi de daha önce evlilik yapmış ve boşanmışlarsa, bu boşanmaya dair evraklar da tercümeleriyle birlikte sunulur.

Evlilik vizesi için başvurular; başvurunun incelemeye alınmasıyla birlikte 1 ila 3 ay içinde sonuçlandırılır.

Almanya Erasmus Vizesi

Eğitim için Almanya vize başvurusu yapacaklar Almanya Erasmus vizesi için başvuru yapar. Schengen vizesi dahilinde uzun süreli vize türüne girer.

 • Pasaport (10 yıldan eski olmayacak, 2 yan yana sayfa boş olacak, en az 3 ay geçerliliği olacak)
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Mezun olunmuşsa diploma; eğitim devam ediyorsa, öğrenci belgesi
 • 18 yaş altı kişiler için; ebeveynlerin her ikisinde alınmış imzalı ve noter onaylı muvafakatname
 • Önlü ve arkalı kimlik fotokopisi
 • Eğitim programına dair sertifika ve belgeler
 • Eğitim masraflarının karşılanacağına dair teminat
 • Uçak ve konaklama rezervasyon bilgileri
 • Masrafların sponsor tarafından karşılanacağı dair bildirim ya da eğitim bursu belgesi
 • Almanca olarak hazırlanmış ikamet izni belgesi
 • Erasmus vize harcının ödendi dekontu
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi

Burslu olarak Almanya vize alacaklar; Almanya’daki üniversitelerden eğitim sürelerine dair bilgilerin bulunduğu yazı almalıdır. Eğer başvuru sahibinin Türkiye’de eğitimine devam ettiği Üniversite bulunuyorsa; Erasmus eğitimine burslu olarak devam edeceğini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

Almanya Turist Vizesi

Turistik amaçlı Almanya vize başvurusu C tipi kısa süreli vize türüdür. 90 günden az olan Almanya turist vizesi için, bireysel ya da grup şeklinde başvurulara da açıktır.

Turistik seyahatler için Almanya vize başvuru evrakları;

 • Pasaport (3 ay geçerli olmalı, 10 yıldan eski olmamalı, yan yana 2 boş sayfası bulunmalı)
 • Biometrik standartlarda hazırlanmış 2 adet fotoğraf
 • Başvuru sahibi üzerine kayıtlı kira sözleşmesi, tapu senedi ya da araç ruhsat fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Çalışma ve oturum izni belgelerinin, en az 6 aylık geçerliliği olması
 • Almanya turistik vize başvuru formu (eksiksiz ve doğru bilgilerle hazırlanmalıdır)
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi (vizenin reddi durumunda iptal edilebilir)
 • Otel ve uçak rezervasyon belgeleri
 • Son 3 aya ait banka hesap dökümü, banka hesabında en az 4bin TL bakiye olduğunu gösterir dökümler
 • Seyahate sponsor olacak biri varsa; sponsor kişinin de banka hesap dökümü
Evrakların güncel tarihli olması önemlidir. Bunun yanında Almanya vize başvuru evraklarına; şirket çalışanı, emekli, memur, öğrenci ya da ev hanımı olma durumlarında, ek belgeler de istenebilir.

Almanya C Vizesi

Almanya C vizesi; kısa süreli vize türüdür. Her 6 ay süre içinde, 90 güne kadar olan seyahatler için verilir. Turistik vize, ticari vize aile/arkadaş ziyareti vizeleri, bu vize türüne dahildir.

Kısa süreli C tipi Almanya vize başvuruları; evrakların tam ve Schengen kriterlerine göre hazırlanarak teslim edilmesiyle birlikte, ortalama 8 ila 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

Çoklu giriş yapmak isteyenler ise Multi C vizesi alarak, diğer Schengen bölgesi ülkelere de giriş yapabilir. Multi C vizesi; Schengen üyesi olmayan ülke arasında sınırdan geçtiği andan itibaren başlayan ve 6 ay içinde en fazla 90 gün konaklama izni olan vize türüdür.

Almanya D Vizesi Nedir?

Ulusal vize olarak da adlandırılan Almanya D vizesi; Almanya’da kesintiye uğramadan 90 günden fazla konaklayacak kişilere verilir.

 • Eğitim amacıyla öğrenci olarak gelenler
 • Aile birleşimi gerçekleştirenler
 • Çalışma amaçlı Almanya’da bulunanlar

Almanya konsolosluğuna şahsen başvurularla gerçekleştirilen vize alımlarında oturum izni için, D tipi vize alınır. Standart olarak kriterlerin tam olarak karşılanması durumunda en fazla 5 gün içinde vize sonucu çıkar.

Almanya Dil Kursu Vizesi

Almanya vize şartlarına uygun olarak; Türkiye’den Almanya’ya Almanya dil kursu vizesi alınabilir.

 • 90 günden uzun ve 90 günden az olarak alınır.
 • Yeşil pasaport sahipleri, Almanya vize şartlarından muaftır. Ancak alınan son kararlarda, yeşil pasaportlu Türk vatandaşları da vize muafiyet sınırlandırmalarına uymak zorundadır. Bordo pasaportlular vize almalıdır.
 • 90 günden fazla dil eğitimlerinde, haftalık en az 18 saatlik ders programı olmalıdır.

Kısa süreli ve uzun süreli dil okulu Almanya vizesi için gerekli evraklar; orijinalleriyle birlikte 2 adet fotokopiyle sunulur.

 • Almanya ulusal vize başvuru formu (Almanca dilinde ve eksiksiz doldurulur)
 • Oturum yasasının 54.maddesine uygun şekilde imzalanan ek belge (başvuru sahibi tarafından doldurulur)
 • Son 10 yıllık süre içinde alınmış, en az 3 ay geçerlilikte ve en az 2 yan yana boş sayfalı pasaport
 • Son 3 ayda çekilmiş, başka vize başvurularında kullanılmamış, biometrik fotoğraf standartlarına uygun 2 adet fotoğraf
 • Almanca ve İngilizce olarak detaylı özgeçmiş
 • Almanya dil okuluna gitme amacının anlatıldığı motivasyon yazısı
 • Daha önce katılım yapılmış Alanca kurslarının belgeleri
 • Almanca dil öğrenmenin gerekliliği konusunda işyerinden alınacak teyit yazısı (kişinin iş pozisyonu, aylık gelir bilgisi gibi bilgiler de bu yazının içinde açıklanmalıdır)
 • Almanya dil kursuna kayıt belgesi ve ön kabul belgeleri
 • Almanya dil kursunun parasının ödendiğine dair dekont
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (düşünceler kısmı doldurulmuş şekilde)
 • Almanya’da bulunulduğu süre içinde, geçimini sağlayacak finansal gücün belgeleri
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi (SGK’ca verilen A/T11 belgesi de kabul edilir)
Dil eğitimi için Almanya vizesi başvurusu yapan kişilerin başvuruları çoğunlukla 1 ila 3 ay içinde sonuçlanır. Almanya Schengen bölgesi olduğundan, vize başvurularının sonuçlanması uzun sürer.

Almanya Hasta Ziyareti Vizesi

Almanya vize türleri arasında Almanya hasta ziyareti vizesi bulunur. Ancak bunun için Almanya’da bulunan akraba ya da yakınlarınızdan; belediye tarafından onaylanacak davetiye alma şartı bulunur.

Aynı zamanda Almanya vizesi ile hasta ziyaretine gitmek için, akraba vizesi almanız gerekir. Vize alırken; gidiş amacı ayrıntılı belirtilmelidir. Hasta kişinin hastane raporları başvuru dosyasına eklenir.

Eğer herhangi bir işyerinde çalışmıyorsanız, sponsorluğunuzu yapacak kişinin bulunması şarttır. Schengen ülkesi olan Almanya vize başvurularının sonuçlanması süresi ortalama 15 gündür.

Almanya Sanatçı Vizesi

Almanya vize türleri içinde bulunan Almanya sanatçı vizesi, kısa süreli vize türüdür. Turistik amaçlı ya da herhangi bir etkinliğin katılımcılarının alması gereken bir vizedir.

Sanatçı vizesinde hazırlanması gereken ek belgeler;

 • Türkiye’de sanatçı olarak meslek icra edenler, turistik vize başvurusunda bulunur.
 • Meslek belgeleri
 • İnternet üzerinde bulunan röportajlar, görsel ürünleriniz ve adınıza site bulunuyorsa, bunların belgeleri
 • Ajansa bağlı çalışıyorsanız, ajans sözleşmesi
 • Ajansa bağlı çalışmayan sanatçılar ise; kendisini anlatacak detaylı vize dilekçesi
 • Seyahat türüyle ilgili olarak otel ve davet mektubu
 • Şahsi banka hesap dökümleri (banka hesabında bulunan miktar; günlük ortalama 80 Euro harcanabilecek düzeyde olmalıdır)

Sanatçı vizesine başvuru yapan kişi, sigortalı olmadığı için, evraklar da fazla değildir. Bu yüzden destekleyici ek belgeler sunulması, vize onayında önem taşır. Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri gibi ek belgeler, başvuruda sunulur.

Almanya Staj Vizesi

Öğrenim görmek, staj yapmak için Almanya vize başvurusu yaparken Almanya staj vizesi alınır.

Staj için Almanya vize başvuruları;

 • 90 günü aşmayan vize başvurusu yapılır.
 • 12 yaş üstünde olan tüm başvuru sahipleri, parmak izi verir.
 • Staj vizesi; BaföG tarafından belirlenen asgari 853 Euro altında olmamalıdır. (Belirlenen miktarın altındaki hesaplarda; eksik miktar, taahhütname ya da bloke hesaptan ödenir.)
 • 90 günden fazla staj kalışları için, D tipi vizeye başvuru yapılır. Başvurular seyahat tarihinden en az 1 ay önce tamamlanmış olmalıdır.

Staj vize başvuruları; randevu tarihiyle birlikte 20-25 gün içinde sonuçlandırılır. Staj vizesi için standart vize evrakları yanında ek belgelere ihtiyaç duyulur.

Staj vizesi için gerekli standart evraklar;

 • Pasaport (en az 3 aylık geçerliliği olacak, 10 yıldan eski olmayacak, 2 adet yan yana boş sayfası olacak)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Almanya vize başvuru formu (başvuru sahibi tarafından imzalanmalı, form eksiksiz olmalıdır. Vize türüne uygun vize formu doldurulur)
 • Biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, başka başvurularda kullanılmamalı, biometrik standartlarda hazırlanmış olmalıdır)
 • Seyahat sağlık sigortası (30bin Euro teminatlı olmalıdır. Seyahat tarihinden 1 gün öncesi ve 1 gün sonrasını kapsamalıdır. Vize reddedilirse, poliçe iptal edilebilir)
 • Rezervasyon belgeleri (hem uçuş rezervasyonu hem de otel rezervasyon bilgileri sunulmalıdır)

Staj vizeleri, mesleki duruma göre ek belgelere tabidir;

Çalışanlar için ek belgeler;

 • AB teşvik programlarıyla yapılan stajlarda; Türkiye’de eğitim görülen üniversiteden alınacak staj belgesi
 • Eğitim gören üniversite 2.sınıftaki kişiler için ZAV aracı kurumla iş yapıldığına dair orijinal belge
 • Uluslararası değişim programı çerçevesindeki stajlar için; aracı kurum staj detaylarının bulunduğu yazı gerekir.
 • Erasmus stajları için; Learning Agreements for Traineeships formu eksiksiz doldurulur.
 • 90 gün ve üzeri başvurularda, Almanca olarak iş sözleşmesi ve öğrenci belgesi sunulmalıdır. Belgeler orijinal olmalıdır.

Öğrenciler için ek belgeler;

 • 18 yaş altı kişiler için; ebeveynler tarafından imzalanmış ve noterden onaylatılmış muvafakatname (son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
 • Türkiye’de öğrenim görülen kurumdan alınmış öğrenci belgesi
 • Stajın gerçekleşeceği kurumdan alınan staj belgesi
 • Almanya’da oturulacak süre içinde, geçimini sağladığını gösterir burs ve hibe belgesi sunulur.

Staj için alınan Almanya vize başvuruları için sunulan belgelerin orijinalleriyle birlikte 2 adet fotokopileriyle sunulması şarttır.

Almanya Ulusal Vizesi

Almanya ulusal vizesi; belirli amaçlar için, uzun süreli kalışlar için giriş izni veren bir vize türüdür. D tipi uzun süreli Almanya vize süresi, 1 yıllığına verilir. İlk kuralı, oturum izni için başvuru yapılmasıdır.

Şu an tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinden dolayı; ulusal vize başvuruları kabul edilmezken, randevular ise ulusal randevu sistemiyle sağlanır. Uzun süreli Almanya vize başvuruları; aile/akraba birleşimi, dil okul vizesi gibi nedenlerle verilir.

Dil okulu Almanya vize başvuru şartları ve evrakları;

 • Almanya’da kayıt yaptırılan dil kursu ya da dil okulundan alınacak kesin kayıt kabul belgesi
 • Ödeme yapıldığına dair makbuz
 • Dil kursunun masraflarının karşılanacağına dair gelir beyan belgesi
 • Pasaport
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Detaylı özgeçmiş
 • Mezun olunan okuldan diploma ya da eğitimin devam ettiğine dair belgeler
 • Eğer varsa eğitim sonrasında mesleki deneyim belgesi
 • Almanca dil seviyesini gösterir sertifika
 • Maddi durumu belgeleyen evraklar
 • Seyahat sağlık sigortası

Almanya vize başvurusu aile ziyareti amacıyla alınacaksa;

 • Pasaport
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgâh belgesi
 • Almanya’dan orijinal davetiye belgesi
 • Davet eden kişinin pasaport ya da oturum kartı fotokopisi
 • Vize talep dilekçesi
 • Uçak rezervasyon belgeleri
 • En az 3 aylık banka hesap dökümü
 • Mesleki evraklar (meslek gruplarına göre evraklar değişkenlik gösterir)
 • İşi olmayanlar için sponsor olacak kişiye ait belgeler
 • Seyahat sağlık sigortası

90 günü geçmeyen ulusal Almanya vize başvurularında, başvuru sahipleri, kişiye oturum hakkı vermemektedir.

Almanya Vizesi Aile Birleşimi

Almanya vizesi aile birleşimi için başvuru yapan Türk vatandaşları; Almanya vize başvuru işlemlerini gerçekleştirir. D tipi vize kategorisinde bulunan aile birleşimi; Türk vatandaşlarının, Almanya’ya eşi ya da reşit olmayan çocukların yanına gitmeleri için verilir.

Aile birleşimi Almanya vizesi için gerekli evraklar;

 • Almanca dilinde eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak vize başvuru formu (2 adet)
 • En az 2 sene geçerliliği olan, pasaport (evlilik sonrası değişen soy isimler için, pasaportların yenilenmesi mecburidir)
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet)
 • Uluslararası evlenme kayıt örneği (Formül B olarak adlandırılır)
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (kadınlar için evlilik varsa, kızlık soyadıyla ikinci kere kayıt örneği alınmalıdır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı ve önlü olarak verilmelidir)
 • İkametgâh belgesi

Almanya’da yaşayan eş için gerekli evraklar;

 • İkametgâh belgesi
 • Maaş bordrosu ve sağlık sigortası
 • Eşlerin önceki evlilikleri varsa, bunlara ait belgeler
 • Eşlerin çocuklarıyla ilgili belgeleri (çocuk Alman vatandaşı ise doğum belgesi, 16 yaş üstü ise dil yeterlilik sertifikası, eğer velayet başvuru sahibi kişideyse, diğer eşten izin alınmalıdır.
 • Başvuru yapacak kişinin dil yeterlilik sertifikası

Aile birleşimi için Almanya vize başvuruları, ortalama 3 ay içinde sonuçlandırılır. Ancak belgelerin eksik olması, ek belge talebi ya da konsolosluğun yoğun işleri, bu süreyi uzatabilir.

Almanya Yatırımcı Vizesi

Almanya yatırımcı vizesi ile, Ankara Anlaşması şartlarına göre oturum izni de alabilirsiniz. Bu vize ile, başka işyerinde çalışma izni almanız mümkün değildir.

Yatırımcı vizesi almak için;

 • 2 adet, 90 günden fazla başvurular için Almanca vize başvuru formu
 • Pasaport (en az 2 yıl geçerlilikte olmalı, kadınlar için soyadı değişikliği varsa, pasaport yenilenmelidir)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Mesleki eğitim için; diploma, sertifika, öz geçmiş ve güncel iş sözleşmesi
 • Yeterlilik belgeleri içinde; okullardan alınan karneler, yüksek okul diplomaları, daha önce çalışılan iş yerlerinden alınan referanslar, ticaret sicil kayıt suretleri, yabancı dil sertifikaları gibi belgeler gerekir.

Bu belgelerin dışında, Almanca olarak hazırlanan iş fikrine ait iş planı yapılır;

 • İşyerinin amacı ve konsepti
 • Yasal statüsü ve yerleşim yeri
 • Kişisel nitelikler
 • Firma adına piyasa ve rekabet analizleri
 • Şirketin pazarlama stratejisi
 • Şirket geleceğinin ne düzeyde olduğu
 • Planlama bilançosu
 • Kar ve zararı gösterir hesap planı
 • Likidite ön hazırlıkları
 • 3 yılı kapsayacak kar, maliyet ve ne kazanç beklendiği
 • Çalışması planlanan personel sayısı

Firmanın kurulması durumunda;

 • Kuruluşa dair onaylanmış belgeler
 • Noterden onaylı şirket sözleşmesi
 • Ticaret Odası kaydı
 • Varsa ortakların bilgilerinin bulunduğu liste
 • Ana sermayenin yatırıldığına dair belge
 • Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı sözleşmesi

Yatırımcı Almanya vize başvurusunda herhangi iş planı belirtilmemişse;

 • Mali plan ve sermaye ihtiyaç planı
 • Kredi onayları, banka hesap dökümlerinin bulunduğu sermaye belgeleri
 • Likidite planı
 • Başvuru sahibinin, en az 1 yıl geçimlik sağlayacak maddi durum belgeleri

Gerektiği durumlarda; depo ve ofis alanlarının bulunduğu kira satış sözleşmeleri, mali müşavirin imzaladığı, son 6 aylık ekonomik değerlendirme istenir. Bu ekonomik değerlendirme, şirketin faal olması durumunda istenir. Vergi dairesinden, son gelir vergi bildirimi belgesi de hazırlanmalıdır.

Yatırımı yapan başvuru sahibi 45 yaş üstü olması durumunda;

 • Şahsi mal varlığı belgeleri
 • Yurt içinde ve yurt dışında elde edilen emeklilik hakları
 • Firma yatırım ve yatırım miktarlarını gösterir belgeler sunulur.

Tüm belgelerin Almanca dilinde olması ya da Almanca diline tercüme edilmiş olması gerekir. Yatırımcı vizesi; Türk vatandaşlarının Almanya’da iş kurması, yatırım yapması, iş alanı geliştirmesi için oturum izni almalarına hak tanır.

Almanya Yeşil Pasaport Öğrenci Vizesi

Almanya yeşil pasaport öğrenci vizesi alarak Almanya’ya eğitime gidecek olan Türk vatandaşları, Almanya vize başvurusu yaparken, vizeden muaf olmayacaklar. Yeşil pasaport sahibi olsalar da bazı kısıtlamalarla, vize başvurusu yapmak zorunluluğu getirilmiştir.

 • Almanya’ya eğitim amaçlı vize başvurularında, güncel pasaport gerekir. Önceki pasaport ve vizelerin de fotokopileri sunulur.
 • 18 yaş altı olan kişiler, ebeveynlerin imzası olan ve noterden onaylı muvafakatname verir.
 • Çocuğun velayetinin tek bir ebeveynde olması durumunda, bu durumu kanıtlayan belge sunulur.
 • Öğrenci belgesi, mezun olduğuna dair diploma, başka okullardan alınan sertifikalar verilir.
 • Almanya’da eğitim görülecek eğitim kurumu tarafından kabul olunduğuna dair kabul mektubu
 • Biometrik fotoğraf
 • Ailenin geçim kaynağı ve başvuru sahibi sponsor edeceğine dair belgeler
 • SGK giriş belgesi, son 3 aya ait maaş bordrosu
 • Uçuş ve konaklama rezervasyon belgeleri
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Evlilik durumu varsa, evlilik cüzdanı fotokopisi verilir.

Bu belgeler standart vize başvuru evrakları olmakla birlikte, konsolosluğun inisiyatifine göre, istendiğinde ek belgelerin hazırlanması zorunludur.

Almanya Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi

Almanya yüksek lisans öğrenci vizesi; uluslararası öğrenciler için, fakültelerine göre ayrılır. Alman üniversiteleri; mezunları direkt doktoraya başvurma olanağı tanır. Ancak bazı durumlarda, başka ülke öğrencileri için, özel yüksek lisans programı oluşturulur ve sonrasında doktoraya başvurma olanağı tanınır.

Yüksek lisans için Almanya vize başvurusu yapacak Türk vatandaşları, bazı şartları yerine getirir.

 • Yüksek lisans programları Consectuve ve Non Consecute olarak iki kısımdır.
 • İlk kısım, lisans eğitiminde verilen bilgilerden oluşurken; ikinci kısım, profesyonel gelişim üzerine kuruludur.
 • Öğrenciler, dil yeterliliğini kanıtlayacak sertifika almalıdır.
 • Almanya yüksek lisans programları için; önceden belirlenmiş derslerden, belli krediler alınmalıdır.
 • Çoğunlukla Almanca olarak verilen derslerde İngilizce ders verilen okullar da bulunur. Ancak Ana dil İngilizce değilse, IELTS ve TOEFL sınavlarını başarıyla geçmek gerekir.

Almanya’da yüksek lisans için vize başvurularının onaylanması 1 ay ve daha fazla sürebilir. Bu yüzden pasaportların başvurulardan en az 1 yıl geçerli pasaportlar ile yapılması gerekir.

Hesabınızda sizi en az 3 ay idame ettirecek kadar para bulunmalıdır. 90 günden fazla kalışlarda D tipi ulusal vize başvurusu yapılır.

Almanya Ziyaret Vizesi

Arkadaş, aile/akraba ziyareti için Almanya vize başvurusu yapılır. C tipi kısa Almanya ziyaret vizesi, 90 günü geçmeyecek seyahatler için geçerlidir. Standart evrakların yanında, ek belgeler de istenebilir.

 • Emekliler için aylık maaş bordrosu
 • Öğrenciler için öğrenci belgesi
 • Çiftçiler için, Ziraat Odası’ndan çiftçilik belgesi
 • İşverenler için; vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Ticaret ya da Sanayi Odası Sicil Kayıt fotokopisi (evraklar 6 aydan eski olmamalıdır)
 • Ücretli ve memurlar için; çalışma belgesi, vize izin belgesi, SGK giriş bildirgesi, maaş belgesi ve sigorta dökümü Almanya vize başvuru dosyasına eklenir.

18 yaş altı kişiler için; anne ve babasının izni olan, noterden onaylı muvafakatname alınması gerekir.

Düğün için Almanya Vizesi

Düğün için Almanya vizesi alacak Türk vatandaşları, düğün için seyahat ettiklerini kanıtlamalıdır. Davet için Almanya vize başvurusu yapacaklar, aile/akraba/arkadaş ziyaret vizesine başvuru yapar.

Düğün için Almanya vize standart evrakları;

 • Güncel pasaport ve eski pasaportlar
 • Pasaportlarda 2.sayfa ve vizeli olan giriş çıkış sayfalarının fotokopileri
 • Almanya’dan gönderilen davetiyenin orijinali ya da Almanca mektup
 • Düğün davetiyesi
 • Hatasız ve tam şekilde doldurulan Schengen Almanya vize başvuru formu, KVKK formu ve eğer varsa vekaletname belgesi
 • Seyahat sağlık poliçesi
 • Uçak gidiş dönüş rezervasyon belgeleri
 • Schengen Almanya vize ücreti ödendi makbuzu
 • Başvuru sahibinin üzerine varsa; kira geliri, araç ruhsatı ve tapu senedi gibi belgelerin fotokopileri
 • Konsolosluğa hitaben Almanca, İngilizce ya da Türkçe dilinde yazılan; şahsi vize dilekçesi (tüm detaylar belirtilmeli)
 • Almanya vize randevu belgesi
 • Başvuruyu yapan kişinin, son 3 aya dair banka hesap özeti (bankadan imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • 1 haftayı bulacak seyahat için, en az 5bin TL hesap bakiyesini gösterir banka dökümü

Düğün için Almanya vize başvurusu sahibi çalışan ise;

 • Şirketin antetli kağıdına ve Konsolosluğa hitaben yazılan Almanca, İngilizce ya da Türkçe çalışma ve izin belgesi (ıslak imzalı ve kaşeli)
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi
 • Son 3 ayı gösterir, kaşelenmiş ve ıslak imza atılmış maaş bordrosu
 • Başvuru sahibi emekli ise son 4 aylık prim ödemeleri dökümü

Vize başvurusu öğrenci tarafından yapılıyorsa;

 • Okul ya da e-devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi
 • Sponsor ebeveynin mesleki belgeleri ve işyerine ait belgeler
 • 18 yaş altı kişiler için anne ve babanın imzalı ve noterden onaylı muvafakatnamesi
 • Son 3 aylık banka hesap özeti kaşelenmeli ve ıslak imzalı olmalıdır.
 • Sponsorun akrabalık bağını gösterir belge, kimlik kartı fotokopisi
 • Sponsor dilekçesi

Almanya vize başvurusu memur tarafından yapılıyorsa;

 • Resmî çalışma ve izin yazısı belgesi
 • Görev kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 ayı gösterir imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış maaş bordrosu
 • SGK tescil ve hizmet dökümü (e-devletten alınmış)

Aynı zamanda başvuru sahipleri; yoksa parmak izi vermelidir. Parmak izi verenlerin, tekrar randevu alarak, parmak izi vermesine gerek yoktur.

Emekliler İçin Almanya Vizesi

Emekli olmuş ve Almanya’ya seyahat planlayan emekliler, Almanya vize başvurusu yaparken, vize türlerine göre evrak hazırlar. Emekliler için Almanya vizesi; turistik, ticari, aile/arkadaş/akraba ziyareti olarak verilir.

Emekliler için Almanya vize başvuru şartları;

 • Turistik vizeler için en fazla 90 günlük vize süresi verilir. Davet mektubu gerekmez.
 • Kısa süreli iş amaçlı seyahatler için C tipi ticari vize alınır. Davet mektubu zorunludur.
 • Akraba/aile/arkadaş ziyareti için kısa süreli C tipi Schengen Almanya vize başvuruları, en fazla 90 günlük süreler için verilir. Aynı zamanda emekliler Almanya Belediyesi tarafından onaylanmış davet mektubu da almalıdır.

Emekliler için Almanya vize başvuru evrakları;

 • Pasaport (en az 3 aylık geçerliliği olmalıdır. Eski pasaportlar da verilir)
 • C. kimlik numarasıyla kimlik fotokopisi
 • Giriş çıkış vizelerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Barkodlu emeklilik belgesi (e-devletten alınabilir)
 • 3 ayı gösteren, kaşeli, ıslak imzalı ve imza sirküleriyle beraber bakiyeli hesap özeti ve banka hesap dökümü
 • Başvuru sahibinin üzerine varsa tapu senedi, araç ruhsatı ya da kira geliri belgeleri
 • Başvuru yapan kişi emekli ama çalışıyorsa; 4 aylık ıslak imzalı ve kaşelenmiş, destek prim ödemeleri
 • Davetiye ve gidiş/dönüş uçak bilet rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası

Almanya vize başvuruları; ortalama 15-20 gün içinde sonuçlandırılır. Ancak ek belgelerin istenmesi ya da eksik evrakların bulunması durumunda, bu süre uzar.

Schengen Almanya Vizesi

Schengen Almanya vizesi; uzun süreli Schengen Almanya vize ve kısa süreli Schengen Alman vize türleriyle ayrılır. Başvurular SMS yoluyla ya da e-posta yoluyla yapılmaz.

Ortak Schengen Almanya vize başvurusu evrakları;

 • En az 3 ay geçerlilikteki güncel pasaport (eski pasaportlar da sunulur)
 • Vize başvuru dilekçesi
 • Vize ücreti ödendi makbuzu
 • C. kimlik numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi
 • Schengen Almanya vize başvuru formu
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Önceki Schengen vize fotokopileri
 • Uçak ve otel rezervasyon belgeleri
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi (vize reddedilirse, iptal edilebilir)
 • Masrafların karşılanacağına dair mali durum göstergesi
 • Almanya vize davet mektubu
 • İkametgâh belgesi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Çalışanlar için Schengen Almanya vize başvuru ek evrakları;

 • İşveren tarafından, Almanya Konsolosluğu’na hitaben yazılan vize talep dilekçesi
 • Firmanın vergi levhası (güncel olmalı)
 • Orijinal ve İngilizce şirket faaliyet belgesi
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sigorta işe giriş bildirgesi
 • SGK 4A hizmet dökümü
 • Son 3 aylık kaşelenmiş ve imzalanmış maaş bordrosu

Almanya vize başvuru sahibi çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası’ndan çiftçilik belgesi almalıdır. Avukat, doktor, eczacı meslek gruplarına bağlı kişiler ise, oda kaydı ya da meslek kimlik kartı fotokopisini hazırlamalıdır.

Öğrenciler için Schengen Almanya vize başvurusu ek evrakları;
 • Öğrenci olunduğuna dair öğrenci belgesi
 • Masrafların karşılanacağına dair sponsor dilekçesi
 • Sponsor olacak kişinin mesleki durumu, maddi güvencesine ait belgeler
18 yaş altı çocuklar için Schengen Almanya vize başvuru ek evrakları;
 • Başvuru sahibinin doğum belgesi
 • Her iki ebeveyn tarafından imzalanan ve noterden onaylanmış muvafakatname
 • Çocuğun velayeti kimde ise, verilmiş velayet kararı
 • Ebeveynlerin kimlik cüzdanı ve pasaport fotokopileri

Schengen Almanya vize başvuru sahibi emekli ise; emekli olduğuna dair kanıt ve emekli maaşının gösterileceği maaş bordrosu, banka hesabı ya da emekli cüzdanı sunulmalıdır.

Uzun Süreli Almanya Vizesi

Uzun süreli Almanya vizesi; kesintiye uğramadan, 90 günden fazla konaklamalarda geçerli olan vize tipidir. Öğrenci vizesi, aile birleşimi, çalışma vizesi gibi amaçlarla verilir. D tipi ulusal vize kapsamında Almanya vize başvuruları, Almanya Konsolosluğu ya da büyükelçiliğine yapılır.

Uzun süreli Almanya vize başvuruları için;

 • Schengen Almanya vize süresi, 5 yıllık süreler için verilir.
 • 5 yıllık alınan vizelerde; en fazla 180 gün için, 6 aylık sürede 90 gün olarak alınır.
 • Uzun süreli vizelerde, vize başvurusu 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl olmak üzere kademeli şekilde artırılabilir.

Bunun yanında uzun süreli Almanya vize başvurularında; daha önce alınan vize başvuruları varsa, bu vizeler de başvuru dosyasına eklenir.

VFS Almanya Vizesi

VFS Almanya vizesi almak isteyen başvuru sahipleri, şahsi başvuru yaparken; VFS vize başvuru merkezinin hizmetlerinden yararlanarak da Almanya vize başvurusu yapabilir.

VFS ile vize başvuruları;

 • Letonya, İtalya, Lüksemburg, Litvanya
 • Finlandiya, Malta, Yunanistan
 • Fransa, Hollanda, İsveç
 • Avusturya, Çekya, Slovenya, Polonya
 • Estonya, Norveç ile vize başvuruları yapılabilir.

Yarı resmi özelliği sayesinde 124 ülkede, 2151 şubesiyle konsolosluk hizmeti veren VFS, Almanya vize başvuru işlemlerini de gerçekleştirir.

Yeni Mezun Almanya Vizesi

Almanya Göç Yasası’na göre, üniversite mezunları, 6 aylık iş arama vizesi hakkına sahiptir. Yeni mezun Almanya vizesi alabilir. Ancak bazı koşulların oluşması gerekir. Üniversite mezunu olmayanlar, mesleki denklik yaptırmak zorundadır.

İş arama vizesi olan ve altın vize olarak da adlandırılan Almanya vize başvuru şartları;

 • İş başvuru dosyası hazırlanır. (Aday nitelikleri detaylı şekilde anlatılır)
 • Üniversite mezunu olunmalıdır. Diploma denklik ön kontrolleri yapılmalıdır.
 • Ustalık belgesi olanlar için mesleki denklik işlemleri başlatılır (üniversite mezunu olmayanlar için geçerlidir)
 • Dil yeterlilik belgesi
 • İş tecrübesini gösteren belgeler (yeni mezunlar da başvurabilir)
 • Başvuru dilekçesi
 • Blokeli hesap yoluyla, 6 aylık geçim parasını gösterir belge (eğer sponsor bulunuyorsa, bu belgeye ihtiyaç duyulmaz)
 • Konaklama ve oturum belgeleri
 • İş arama planı ve varsa faaliyet dosyaları hazırlanır.

Meslek lise diploması ya da ustalık belgesi olan Almanya vize başvuru sahipleri; meslek denkliği için online başvuru yapabilir ya da Almanya’da bulunan meslek odası başvuru yapabilir.

Yeşil Pasaport Almanya Vizesi

Daha önceden yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları, 90 günü aşmayacak günler için, vizeden muaf olarak Almanya’ya giriş yapıyordu. Yapılan yeni uygulamaya göre yeşil pasaport Almanya vizesi için yapılan başvurularda, vize muafiyet sınırlandırılması getirildi.

 • Sınırlarda kontrolün daha iyi sağlanması
 • Pandemi nedeniyle, salgın tehlikesinin daha artmaması
 • Yasadışı göçün önlenmesi
 • Güvenlik tehdidi oluşturan sebeplerin, kontrol altına alınması için, sınırlandırma getirildi.

18 yaş altında olanlar ve 70 yaş üzeri kişiler, vize harç bedelinden muaf tutulmuştur. Aynı zamanda yeşil pasaportu bulunan Türk vatandaşları; gerçekleşen yeni uygulamayla vize muafiyetinde sınırlamalara tabi olurken, Avrupa’ya giriş işlemlerinde izin almaları şart koşulmaktadır.

ONLİE BAŞVURU FORMU