Almanya Vatandaşlığı; 25 Farklı Vatandaşlık Konusu

Almanya vatandaşlığı; Alman olmanın önemli bir parçası olurken, Alman vatandaşlığı kanunu kapsamında, kişilere verilen bir statüdür. Almanya vatandaşlığı alınarak, birçok hakkı da kazanmış olursunuz.

Almanya vatandaşı olmayan kişilerin Almanya vatandaşlığı almak için gerekli şart ve süreçlerini öğrenmek için; bu yazımızı okuyabilir, vize başvuru merkezimizi arayarak, uzman danışmanlarımızdan gerekli bilgileri alarak, vize başvuru hizmetlerimizden yararlanabilir ve başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz.

Alman Vatandaşlık Başvurusu

Almanya vatandaşlığı için, birçok kriter bulunur. Alman vatandaşlık başvurusu yaparken; belirlenmiş şartlar sağlanır. Herhangi bir suçtan mahkûm olma durumunuz varsa, Almanya vatandaşlığı almanız mümkün değildir.

Adli sicil kaydının temiz olması konusunda; en fazla 180 güne denk olana para cezasının aşılmaması durumunda ya da onaylanmış ve 6 ayı geçmeyen hapis cezalarında, mahkûmiyet kriteri istisnaya bağlıdır.

Başvuru yaparken gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibine ait doğum belgesi
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu ve bordronun fotokopisi
 • Çalışmıyorsa; aldığı işsizlik parası ya da başka yerden aldığı yardıma dair belge fotokopisi
 • Evlenme cüzdanı ve bu cüzdandaki yazılı kayıtların fotokopisi
 • Herhangi bir boşanma olmuşsa, boşanmaya dair mahkeme kararı ve mahkeme kararının Almanca tercümesi
 • Çocukların okuldan aldığı karne ve diplomalar

Almanya vatandaşlığı işlemleri; başvuru sahibinin ikamet ettiği bölgedeki vatandaşlık dairesine başvurularak gerçekleştirilir. Burada Antrag auf Einbürgerun dilekçe formu, doğru ve eksiksiz doldurulur.

Almanya vatandaşlığı başvurusu yapılırken, başvuru sahibinin; Alman Anayasası’na bağlılık belgelerini imzalaması ve yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterir sertifikaları vermesi zorunludur.

Alman Vatandaşlık Hakları

Almanya vatandaşlığı almak isteyen Türk vatandaşları; doğrudan bir kan bağı yoksa bazı prosedürleri yerine getirir. Başvuru sahibinin aynı zamanda Almanya oturum iznine sahip olması gerekir. Alman vatandaşlık hakları ile tıpkı gerçek Alman vatandaşı gibi haklara sahip olunur.

 • Genel seçimler ve referandumlarda, oy kullanma hakkı
 • Kamu görevine uygunluk
 • Seçimle göreve aday olabilme
 • Avrupa Birliği içinde hareket özgürlüğü
 • Herhangi bir AB ülkesinde çalışma olanağı
 • Alman pasaportu sayesinde, vizesiz şekilde dolaşım hakkı

Almanya vatandaşlığı almak için; oturum iznine sahip olmak ve başvuru yaparken gerekli belgeleri temin etmek gerekir.

Alman Vatandaşlık Kanunu

Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, Almanya vatandaşlığı geçiş işlemlerinde Alman vatandaşlık kanunu şartlarına uygun şekilde davranmalıdır. Almanya vatandaşlığı kabul işlemleri, 5 ana maddeden oluşur.

Almanya vatandaşlığı kabul yolları;

 • Doğum yoluyla vatandaşlık yolu
 • Seçme yoluyla vatandaşlık yolu
 • Yabancılar Yasası kapsamında vatandaşlık yolu
 • Takdir yoluyla vatandaşlık ve
 • Eş ve çocukların durumundan vatandaşlık

Bunun yanında uzun süreli çifte vatandaşlıkların oluşmaması için, Almanya vatandaşlığı mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle; 18 yaşını doldurmuş ve 23 yaşına girmemiş kişiler, hangi ülke vatandaşlığına geçeceğine dair beyanat vermeleri zorunlu tutulmuştur.

Almanya vatandaşlığı almak isteyenler belirli sınavlara tabi tutulurken; Alman Dili, Alman kültürü, Alman tarihi, Alman politikası gibi bilgilere sahip olmaları için, bazı kurslara gitmeleri de mecburidir.

Alman Vatandaşlık Nasıl Alınır?

1 Ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Yabancılar Yasası kapsamında; 16 yaşını doldurmuş diğer ülke vatandaşları, belirlenen şartları da yerine getirdiklerinde, Almanya vatandaşlığı için başvuru yapabilir.

Alman vatandaşlık nasıl alınır; yasaya göre aileden birinin Alman vatandaşı olmasına gerek yoktur. Ancak Almanya vatandaşlığı için, diğer şartların yerine getirilmesi gerekir.

 • Ebeveynlerin Alman vatandaşı olmasıyla, çocuk otomatik olarak Almanya vatandaşlığı hakkı kazanır.
 • Sadece babanın Alman vatandaşı olması durumunda; ülkenin yetkilendirmiş olduğu kurumlardan onaylı şekilde Almanya vatandaşlığı başvurusu yapılır.
 • Ailenin her üyesi, yabancı ülke vatandaşı ise, farklı prosedürler gerçekleştirilir.
 • Ailenin ve başvuru sahibinin 8 yıl boyunca kesintisiz Almanya’da oturuyor olması gerekir.
 • Almanca dil yeterliliği yanında, ülkenin demokratik ve sosyal düzenine uyum sağlamak için, uyumluluk belgesi almalıdır.

Almanya vatandaşlığı için kan bağı ilişkiniz yoksa, Alman eş aracılığıyla, koşulların yerine getirilmesi durumunda da vatandaşlık için başvuru yapabilirsiniz. Bu şartları da karşılamıyorsanız, süresiz oturum iznine sahip olmanız beklenir.

Alman Vatandaşlığı Alma Şartları

Almanya vatandaşlığı başvurusuna geçmeden önce, Alman vatandaşlığı alma şartları konusunda, kriterleri yerine getirmeniz gerekir.

Almanya vatandaşlığı başvuru şartları;

 • Babanın Alman vatandaşı olması durumunda; konsolosluğun belirlediği kuruluşlardan onay alınmalıdır. Bu kurumlardan onay alındığında, başvuru talebi yapılabilir.
 • Kan bağıyla Almanya’ya bağlı olmama durumunda, Almanya’da 8 yıl boyunca kesintisiz yaşanması yani yasal oturum izni alınmış olması gerekir.
 • Almanca dil yeterliliği, temel düzeyde olmalı ve bu sertifikayla kanıtlanmalıdır.
 • Ülkenin ekonomisi, kültürü, demokratik durumu, sosyal hayatı gibi konularda uyumluluk sağlanmış olmalıdır. Bunun için bazı testler uygulanır.
 • Avrupa Birliği ya da İsviçre vatandaşı olmayanlar; bağlı bulunulan ülkeye göre farklı işlemlere tabi tutulur.

Almanya vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişilerin, herhangi bir suça dair mahkumiyetinin olmaması da başvurularda aranan şartlar arasında yer alır.

Alman Vatandaşlığı Almanın Yolları

Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu kişiler, Almanya vatandaşlığı almak için, farklı düzenleme ve yasalardan yararlanır. Almanya’da bulunma amacı, oturum süresi ya da oturma izni bulunan kişiler, Almanya vatandaşlığı için farklı yasaların statülerine göre değerlendirilir.

Türk vatandaşları, diğer ülke vatandaşları; 5 farklı Alman vatandaşlığı almanın yolları sayesinde Almanya vatandaşlığı hakkı kazanır.

Seçme yoluyla Almanya vatandaşlığı

Opsiyonel model olarak da adlandırılan seçme yoluyla Almanya vatandaşlığı; 2013 Aralık ayında CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti protokolüne göre düzenlenir. Ancak koalisyon hükümeti opsiyonel modeli kaldırmış ve Almanya’da doğmuş yabancı ülke çocukları; Almanya vatandaşlığı ile ebeveynlerinin ülke vatandaşlığını almaları üzerine kurulmuştur.

Yabancılar Yasası Kurallarına göre Almanya vatandaşlığı

Almanya vatandaşlığı; 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle Vatandaşlık Reform Yasası ile yeniden düzenlendi.

 • 16 yaşını dolduranlar, gerekli şartları yerine getirerek Almanya vatandaşlığı için başvuru yapabilir.
 • Almanya’da en az 8 sene boyunca aralık vermeden oturulmuş olması gerekir. Ancak Duldung adı verilen müsamaha statüsüyle oturulma süresi, yasal oturum yerine geçmez.
 • Almanya vatandaşlığı başvurusu yapıldığı andan itibaren; sınırsız ya da süreli oturum iznine ya da yerleşim iznine sahip olunması gerekir.
 • Yeterli düzeyde Almanca bilgisinin olması ve Zertifikat Deutsch nach dem Niveau B1 düzeyinde dil sertifikasına sahip olunmalıdır.
 • Almanya’da kurulmuş hukuki ve toplumsal düzen temel bilgilerine sahip olmak
 • Sabıka kaydının temiz olması (En fazla 180 güne eşit olan para cezası aşılmazsa ya da infazı onaylanmış olmakla birlikte 6 ayı aşmayan hapis cezaları hariç)
 • Anayasa düzenine bağlılık belgesi imzalamak ve Anayasaya aykırı davranışlarda bulunmamak
 • Başvuru sahibi hakkında sınır dışı edilme kararının olmaması (kişi kendisinden olmayan yurt dışına çıkamama durumları hariç)
 • Başvuru sahibi AB üyesi ülke vatandaşı ise, bu vatandaşlığından çıkması

Çocukların reşit olmaması durumunda Almanya vatandaşlığı garantisi bulunurken; başvuru sahibinin karısı, kocası ve reşit olmayan çocukların, 8 yılı doldurma şartı olmadan, Almanya vatandaşlığı alma hakkı vardır.

Doğum yoluyla Almanya vatandaşlığı

 • Ebeveynlerinden birisinin Alman vatandaşı olduğu çocuk; kan ilkesi doğrultusunda, doğuştan Almanya vatandaşlığı hakkına sahiptir.
 • Yabancı ebeveynlerin Almanya doğumlu çocukları; anne ya da babadan biri, çocuk olduğunda en az 8 sene boyunca yasal ve düzenli Almanya’da ikamet ediyor olması ya da en az 3 seneden beri süresiz oturma iznine sahip olmalıdır.

Takdir yoluyla Almanya vatandaşlığı

Herhangi bir sebepten ötürü, Yabancılar Yasası kapsamında vatandaşlık hükümlerinden yararlanamayan göçmenler, Vatandaşlık Yasası 8. maddesine göre Almanya vatandaşlığı başvurusu yapabilir.

 • Almanya’da en az 8 yıllık yasal ve kesintisiz oturum
 • Siyasi iltica gerçekleştirilen 6 yıl oturum
 • 60 yaş üstü yabancılar için 12 yıl oturum
 • Almanya korumasında olan ya da hiçbir vatandaşlığı bulunmayanlar 6 yıl oturum
 • Bir Alman tarafından evlat edilen çocuk için 3 sene oturum
 • Başvuru sahibinin kendisi ve ailesi için yeterli konut imkânına sahip olmak
 • Yeterli düzeyde Almanca dil bilgisine sahip olmak
 • Anayasal düzeni koruyucu belgeyi imzalamak
 • Eski vatandaşlığından ayrılmak

Almanya vatandaşlığı için başvuru yapıldığında; sınırlı ya da sınırsız oturum izni ya da yerleşim izni sahibi olunmalıdır. Tüm bu şartlar, 16 yaşını doldurmuş kişiler için geçerlidir.

Eş ve çocuk durumundan Almanya vatandaşlığı

Ailede bulunan ebeveynlerden birinin, gerekli koşulları taşıması doğrultusunda, eş ve çocuklar, Almanya vatandaşlığı başvurusu yapabilir. Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunması çocukların ve eşlerin yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. Eğer B1 yeterlilik derecesinde Almanca bilgisi yoksa, daha düşük seviyeli Almanca dil bilgisi gerekir.

Alman Vatandaşlığı Askerlik

Almanya ve Türkiye arasında; askerlik hizmetleri için herhangi bir anlaşma olmamasına rağmen, uzun süreden beri ülkeler arasındaki karşılıklı askerlik hizmetlerinin tanınması uygulamaları vardır.

Alman vatandaşlığı askerlik için kurallar;

 • Askerliğini yapmamış ve Almanya vatandaşlığı almış Türk vatandaşları, tekrar Türk vatandaşlığına geçerse, askerlik hizmeti kaldığı yerden devam edecektir.
 • Almanya’da Türkiye’de yapılmış askerlik hizmeti aynı şekilde kabul edilir.
 • Almanya vatandaşlığı alan 20 yaşındaki Türk gençleri, askerlik yapmamış şekilde Türk vatandaşlığından çıkması, Almanya’da askerlik hizmeti yapacağı anlamını taşımaz.
 • Doğumla ya da yasal rüşt yaşıyla ikamet amacıyla yurtdışına çıkarak, 38 yaşına gelen Türk gençlerinin, 31 Aralık tarihine kadar erteleme yapmaları ya da askerlik hizmetinin kabul edildiği ülke tabiiyetinde bulunanlar; o ülkede fiilen yaptıkları askerlik sayesinde, Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf olurlar.

Almanya vatandaşlığı olan bir Türk gencinin, yaşı uygun olduğunda ve askerliğini yapmak istiyorsa, ilgili askerlik şubesine başvuru yapması gerekir.

Alman Vatandaşlığı Avantajları

Almanya vatandaşlığı sadece kendi ülke halkına değil, yabancılara da bazı öncelikler tanımaktadır. Bunun yanında Almanya vatandaşlığı; Almanya ve Almanya’nın değerlerini bilmek ve bu değerlere tabi olmayı gerektirir.

Alman vatandaşlığı avantajları ile birçok yararı sağlarsınız;

 • Almanların gerçek halkıyla, aynı haklara sahip olursunuz. Gerçek Alman hakkıyla aynı hak ve yükümlülükleri taşırsınız.
 • Seçme ve seçilme hakkını elde edersiniz.
 • Tüm meslek gruplarında çalışma hakkı alırsınız.
 • Gerçek Alman halkı gibi tüm sosyal güvence sistemlerinde eşit korumaya sahip olursunuz.
 • AB üyesi ülke sınırları içinde, serbestçe dolaşma hakkınız olur.
 • AB üyesi ülkelerde, kolayca iş bulabilirsiniz.
 • Avrupa dışı ülkelere seyahat ve vize kolaylığı yaşarsınız.

Almanya vatandaşlığı alarak; oturum izni ve pasaport işlemlerinde, konsolosluk ve elçiliklere başvuru yapmanız gerekmez. Çifte vatandaşlar için kısıtlamalar olsa da yurtdışı Almanya konsolosluklarından koruma hizmeti alabilirsiniz.

Alman Vatandaşlığı Başvuru Şartları

Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu kişiler, Almanya vatandaşlığı için başvuru yapabilir. Ancak bunun için belli koşulların oluşması ve şartların yerine getirilmesi gerekir.

Almanya vatandaşlığı için başvurular 16 yaşından büyük kişiler için geçerlidir. Bu yaş altındaki kişilerin ebeveyn ya da yasal vasileri aracılığıyla başvuru yapması gereklidir.

Alman vatandaşlığı başvuru şartları şu şekildedir;

 • Başvuru yapılırken 255 Euro ödenir. Çocuklar için 51 Euro ödenir. Bazı durumlarda istisnalar olabilir ve bu miktarlar daha düşük olabilir. Başvuru dilekçe formu için ise 25 Euro ücret ödenmesi gerekir.
 • Alman vatandaşlığı için, 16 yaşından büyükler dilekçe hazırlayarak, şahsen başvuru yapar.
 • Dilekçeye ek olarak; Alman Anayasası’na bağlılığın beyan edildiği belgenin imzalanması gerekir.
 • Almanca dil bilgisi yeterlilik sertifikası ibraz edilmeli, en az B1 seviyesinde sertifika olmalıdır. B1 derecesinde Almanca dil bilgisi yoksa; ya daha düşük seviye Almanca dil bilgisi kabul edilir ya da dil kursuna gidilebilir.

Almanya vatandaşlığı için yapılan bu iki işlem sonrasında, vatandaşlık dairesi işlemleri, ortalama 10 ila 12 hafta içinde tamamlar. Alman vatandaşlığı hakkı alındığına dair, 2 yıl süreli teminat belgesi verilir. Bazı istisnai durumlarda teminat belgesinin süresi uzatılabilir.

Alman Vatandaşlığı Evlilik

Almanya vatandaşlığı almak isteyen kişiler, gerekli başvuru şartlarını sağladıklarında, eş ve çocuklarına da dilekçe yoluyla Almanya vatandaşlığı alma hakkı tanınır.

Evlilik yoluyla vatandaşlığa geçmek için;

 • Hem sözlü hem de yazılı olarak Almanca dil bilgisinin kanıtlanması
 • Vatandaşlık sınavının başarıyla verilmesi
 • Gerekli başvuru ücretlerinin ödenmiş olması
 • Çiftlerin en az 3 yıl boyunca Almanya’da yaşıyor olması
 • En az 2 yıl boyunca çiftin evlilik bağıyla yaşıyor olması gerekir.

Almanya vatandaşlığı geçiş işlemlerinde eş ya da ebeveynden yararlanıldığında, gerekli oturum izni şartı daha düşük tutulur. Bunun yanında Alman vatandaşlığı evlilik işlemleri için Almanca bilinmeli ve meslek sahibi olunmalıdır.

Almanya’da çalışma izni olmalı, evliliğin en az 2 yıl sürmesi şartı da bulunur. Aynı zamanda Almanya vatandaşlığı için, Almanya’da evlenmek de mümkündür. Yakın aile üyeleriyle evlenmek yasak olduğu gibi, bu kurala üvey kardeş ve evlat edinilen çocuklar da dahildir.

Almanya vatandaşlığı için Almanya’da evlilik düşünüyorsanız bazı belgeleri hazırlamanız gerekir.

 • Pasaport
 • Sicil Kaydı ve doğum belgesi (başvuru öncesi en az 6 ay önce alınmış olmalı)
 • Uzatılmış kayıt sertifikası (başvuru tarihinden en az 15 gün önce verilmiş olmalıdır)
 • Daha önce bir evlilik yapılmışsa, boşanma mahkeme kararının onaylanmış belgesi. Eğer eski eş durumunda ölüm varsa, onaylanmış ölüm belgesi

Evlilik yoluyla Almanya vatandaşlığı alındığı durumlarda;

 • Eşin soyadı alınabildiği gibi, çiftler yeni bir soyadı seçme hakkına sahiptir. Soyadı değiştirilecekse, evlilik sonrası, evliliğin ülkeniz tarafından da tanınması için, eski ülkenizde de değiştirmek gerekir.
 • Araba ya da ev alırken, eşin rızası alınırken; diğer ev kirası ve giyim alışverişi gibi işlemlerde kendiniz harcama yapabilirsiniz.
 • Ortak vesayet alabilirsiniz.
 • Aile sigortası yaptırabilirsiniz.
 • Eşlerin gelir düzeyi farklıysa, eşler gelir vergisinden para biriktirebilir.
 • Eşin hayatını kaybetmesi durumunda dul aylığı alınabilir.
 • Eşin vasiyet bırakmadan ölmesi durumunda, mal varlığının yarısı otomatik olarak diğer eşe geçer.

Eş Durumundan Alman Vatandaşlığı

Eş durumundan Alman vatandaşlığı, gerekli şartların yerine getirilmesiyle birlikte gerçekleştirilebilir. Almanya vatandaşlığı için başvuru yapılırken; başvuru yapan kişinin karısı ya da kocası ile reşit olmayan çocukları, Almanya’da düzenli olarak 8 yılı doldurma şartı aranmadan Almanya vatandaşlığı alma hakkına sahip olabilir.

 • Eşler arasında ailenin müşterek yaşamının, en az 2 yıl Almanya’da sürmesi durumunda, 4 yıllık oturum izni yeterlidir.
 • Çocuklar için 3 yıllık oturum izni süresi yeterli bulunur.
 • Çocuğun 6 yaşından küçük olması durumunda; yaşının yarısına denk sürede Almanya’da ailesiyle birlikte olması şartı aranır.
 • Hem eşten hem de çocuklardan, yeterli düzeyde Almanca bilgisi istenir. Yeterli Almanca dil bilgisine sahip olunmadığı durumlarda daha az seviye kabul edilebilir.
 • 16 yaş altı çocuklarda Anayasaya bağlılık belgesi imzalanması beklenmez.
 • 16 yaşını dolduranlar için işlemler müstakildir ve ücret ödenir. 23 yaş altı gençlerde, başvurularda geçimini kendi sağladığına dair, gelir belgesi istenmez.

Almanya vatandaşlığı geçiş sürecinde yasalar; bir aile içinde tek vatandaşlık prensibinin gerçekleşmesini zorunlu olmasa da destekler. Koşulları yerine getiren ebeveynler, Almanya vatandaşlığı için, tek başlarına ya da çocuklarıyla birlikte başvuru yapabilir.

Alman Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Almanya vatandaşlığı başvurusu yapacaklar, hazırlayacakları evraklar sayesinde, oturum iznine sahip olmanın ardından; 8 yıl süreyle Almanya’da yasal olarak yaşamalıdır.

Başvuru için hazırlanması gereken evraklar;

 • Antrag auf Einbürgerun dilekçe formu (şahsen doldurulması ve ikamet edilen bölgedeki vatandaşlık dairesine başvurulmalıdır. 16 yaş altı olanlar ebeveynleriyle başvuru yapmalıdır.
 • Son 3 aya ait maaş bordrosunun fotokopisi ve aslı
 • Başvuru sahibinin çalışmaması durumunda; işsizlik maaşı ya da yardım parası aldığına dair kanıt belgesi fotokopisi ve aslı
 • Evlenme cüzdanı ve kayıt bulunan her sayfasının fotokopisi ve aslı
 • Boşanma durumu varsa; boşanıldığına dair mahkeme kararı, kararın Almanca yapılmış tercümesi
 • Almanca dil bilgisine sahip olunduğuna dair Almanca yeterlilik sertifikası, diploma ya da okul belgesi
 • Çocuk varsa, çocukların aldığı karneler
 • Doğum belgesi
 • Dilekçe ve dil yeterliliği şartlarının sağlanması sonrasında; 2 yıllık süre dahilinde verilen Almanya vatandaşlığı alınma teminat belgesi
 • Türk vatandaşlığından ayrılma durumunu gösterir belge (vatandaşlığa geçiş belgesi orijinali yanında, nüfus cüzdanı ve pasaport ile sunulur ve Almanca tercümesi yapılmalıdır)
 • Almanya vatandaşlığı alınma belgesi (Almanca tercümesi yapılmalıdır)

Başvuru belgelerinin tam olarak hazırlanmasının ardından, Almanya vatandaşlığı için, Anayasaya bağlılık belgesinin imzalanması gerekir. Doğrudan bir kan bağı olmadığı sürece, Alman vatandaşlığı için gerekli belgeler hazırlanmalı ve ilk olarak oturum izni alınmalıdır.

Alman Vatandaşlığı İçin Nereye Başvurulur?

Alman vatandaşlığı için nereye başvurulur; 16 yaşını dolduran kişiler, şahsi olarak başvuru yapar. Almanya vatandaşlığı için; ikamet edilen yerdeki vatandaşlık dairesine başvuru yapılır.

Almanya vatandaşlığı için gerekli olan Antrag auf Einbürgerun adı verilen dilekçe formunun doğru ve eksiksiz doldurulması önemlidir.

Alman Vatandaşlığı Kaç Yılda Alınır?

Alman vatandaşlığı kaç yılda alınır; Yabancılar Yasası kapsamında, belli şartların sağlanması gerekir.

 • Almanya’da yasal ve süre verilmeden 8 yıl oturulması gerekir.
 • Siyasi sebeplerle iltica durumu varsa, oturum süresi en az 6 yıl olmalıdır.
 • 60 yaş üstündeki kişiler, en az 12 yıl boyunca Almanya’da oturmuş olmalıdır.
 • Almanya koruması altında olan ve vatanı olmayanlar, en az 6 yıl oturum almış olmalıdır.
 • Almanya’nın çıkarları kapsamında hizmet verenler, en az 3 yıl ikamet etmelidir.

Yukarıdaki şartları ve süreleri yerine getiren kişiler; Almanya vatandaşlığı başvurusu için, süreli ya da süresiz oturma izninin almış olması gerekir.

Alman Vatandaşlığı Mavi Kart

Doğum yoluyla Türk vatandaşı olan ve Almanya vatandaşlığı için, Türk vatandaşlığından çıkma izni alınması için, mavi kart verilir.

Alman vatandaşlığı mavi kart; 2 adet fotoğraf ile bir dilekçe şeklinde talep edilerek alınır. Dilekçe; yabancı ülke makamlarının verdiği kimlik belgesi ya da pasaport göstermek suretiyle sunulur. Bunun haricinde farklı bir belge talebinde bulunulmaz.

 • Kayıp, yıpranma, fotoğrafın güncelliğini kaybetmesi gibi durumlarda yenilenebilir.
 • Kimlik belgesi olarak kullanılmaz.
 • Ebeveyn müracaat ederse, çocuklar için de talep edilebilir.

Almanya vatandaşlığı için Türk vatandaşı olan ve İçişleri Bakanlığı’ndan vatandaşlıktan çıkma izni alan Türk vatandaşları, eski pembe kart olan ve şimdi mavi kart alma hakkına sahiptir.

Alman Vatandaşlığı Online Başvuru

Alman vatandaşlığı online başvuru yapılamamakla birlikte; vatandaşlık vize başvuru formu için, dilekçe örnekleri, online internet üzerinden indirilebilir. Almanya vatandaşlığı başvuru süreci; zorlayıcı olmakla birlikte, Alman hükümeti tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekir.

Başvuru sürecinde belirtilen koşulların oluşturulması, belgelerin eksiksiz tamamlanması ve gerekli başvuru yerlerine fiziki koşullarda teslim edilmesi gerekir. Vatandaşlığı geçmek için, başvuru formunun alınması, doğru ve eksiksiz doldurulması şarttır.

Başvuru formlarını;

 • Yerel göçmenlik ofisleri aracılığıyla
 • Bölge ofislerinden
 • Belediye meclisinden
 • Diğer yerel makamlardan almak mümkündür.

Vatandaşlık için başvuru formu; alındığı ofise teslim edilir. İşlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi önemlidir. Başvuru formu yetkili kişiler tarafından incelenir ve kişinin vatandaşlık hakkı olup olmadığı incelenir. Vatandaşlığa kabul durumu oluşursa, belirlenen ücret ödenir.

Alman Vatandaşlığına Geçen Türk Sayısı

Türk vatandaşları arasında Almanya vatandaşlığı başvurusu yaparak, vatandaşlığa geçen kişilerin sayısı, 2021 yılında düşmesine rağmen; Alman vatandaşlığına geçen Türk sayısı 2019 yılında 16bin 200 Türk olmuştur.

Türk vatandaşlarının Almanya vatandaşlığı aldığı 2011 verileri 530bin Türk’ü gösterirken; Almanya’da çifte vatandaş olarak 1.5 milyon kişi yaşıyor. Almanya’da Türk kökenli Almanya vatandaşlığı alan kişi sayısı ise 3 milyondur. Ülkede %12 oranında çifte Almanya vatandaşlığı olan Türk yaşıyor.

Alman Vatandaşlığına Geçiş Ne Kadar Sürer?

Alman vatandaşlığına geçiş ne kadar sürer; başvuru yapılıp dilekçenin verilmesinin ardından, Almanca dil yeterliliği tespit edilir ve işlemler tamamlanır. İşlemlerin tamamlanma süresi ortalama 10 ila 12 haftalık bir sürede gerçekleşir.

Bu süre bazı bölgelerde değişkenlik göstererek daha da uzayabilir. Bu süre sonunda; Almanya vatandaşlığı başvuru sahiplerine Einbürgerungszusicherungurkunde adı verilen teminat belgesi verilirken; bu belgenin süresi, 2 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Almanya’da Doğanların Vatandaşlık Hakları

Almanya vatandaşlığı; kan esası (ius sanguinis) ve toprak esası (ius soli) olmak üzere iki esasa dayanır. Almanya’da doğarak Türk vatandaşlığına geçen çocuklar, haklarıyla ilgili birçok tartışma ile karşı karşıya kalırken; Almanya’da doğanların vatandaşlık hakları da bulunur.

 • Almanya’da doğmuş baba ve anne Alman vatandaşı çocuk, eğitimini bitirip çalışma hayatına başlayana kadar (25 yaş sınırı) çocuk parası alabilir.
 • Almanya’da doğan çocuklar, bazı koşullar oluştuğunda, Almanya vatandaşlığı
 • Almanya vatandaşlığı alma hakkı olan çocuklar, Almanya’da yaşayan kişilerle aynı haklara sahip olurlar.

Almanya’da doğarak Almanya vatandaşlığı alma hakkına sahip olan kişiler; kamu görevlerinde çalışabilir, oy kullanabilir, seçimle aday olabilir, AB üyesi ülkelerde hareket özgürlüğüne sahip olurken, çalışma olanağı da bulabilir.

Almanya Doğumda Vatandaşlık Veriyor mu?

Almanya doğumda vatandaşlık veriyor mu; Almanya doğum sebebiyle, bazı şartların yerine getirilmesi durumunda Almanya vatandaşlığı hakkı verir.

 • Kan ilkesi doğrultusunda; ebeveynlerden birinin Alman vatandaşı olması durumunda, doğacak çocuk, doğuştan Alman vatandaşı sayılır.
 • Çocuğun Almanya’da doğması durumunda; anne ya da babanın, kesintiye uğramadan 8 yıl yasal şekilde Almanya’da oturuyor olması ya da en az 3 yıl süreyle süresiz oturma izni almış olması gerekir.
 • Sınırsız oturma hakkı bulunan ebeveynlerin çocukları, Almanya doğumlu olduğunda, çocukları da Alman vatandaşı sayılır.
 • Vatansız olan ebeveynlerin çocuklarının Alman vatandaşlığı alabilmesi için; çocuğun doğduğu andan itibaren vatansız olması gerekir. Almanya’da, Almanya’ya giden gemi ya da bir uçakta doğmuş olmalıdır. En az 5 sene, kesinti olmadan yasal şekilde Almanya’da oturuluyor olmalıdır. Kişiler 5 yıldan daha fazla hapis cezası almamış olmalı ve 21 yaşın öncesinde, çocuğun Almanya vatandaşlığı başvurusu yapması gerekir.

Almanya’da oturma iznine sahip olmayan ancak, Almanya’da doğan çocukların da Alman vatandaşlığı içinde olabilmesi için, 21 yaş sınırı vardır. Almanya’da bu şartlarda doğan çocuklar; 21 yaşına kadar, en az 8 sene Almanya’da yaşamalı ya da 6 sene boyunca Almanya okullarında okumuş olması gerekir.

Anne ve baba evli değilse ve babanın Alman vatandaşı olması ve süresiz oturma izni olması ile; babalık kanıtını resmen yapması durumunda Almanya vatandaşlığı oluşmuş olur.

Almanya Mültecilere Vatandaşlık

Mülteciler de Almanya vatandaşlığı için başvuru yapabilir. Almanya mültecilere vatandaşlık verirken, bazı koşulların oluşmasını ister. İltica prosedürünün yerine gelebilmesi için; 6 yıl, 7 yıl ya da 8 yıl süreye dahil edilecek asgari oturum süresi bulunur. Bu durum geçici koruma alan kişiler için de geçerlidir.

Almanya Vatandaşlık Fiyatı

Almanya vatandaşlığı alabilmek için bazı kriterleri yerine getirirken; Almanya vatandaşlık fiyatı da ödenmesi gerekir. Almanya vatandaşlığı alabilmek için, başvuru ücretlerinin, başvuruyu yapacak kişi tarafından ödenmesi gerekir.

 • Başvuruyu yetişkin biri yapıyorsa 255 Euro
 • Vatandaşlık kabul testi için 25 Euro
 • 16 yaş altı çocuklar için 51 Euro
 • Almanya vatandaşlığı belgesi için 25 Euro olarak düzenlenmiştir.

Alman pasaportu olup Almanya vatandaşlığı olmayan kişiler; oy kullanma hakkına sahip değildir. Toplanma ve dernek hakkı bulunmaz. Ülke içinde sınırlı olarak iş bulabilirler. Devlet memuru olamazlar.

Almanya Vatandaşlık Maaşı

Almanya devleti, sosyal bir devlet olması dolayısıyla, kişilerin bazı zor durumları için, işsizlik sigortası ya da federal mültecilere yapılan yardımlardan ya da yaşlılık parasından yararlanabilir.

Almanya vatandaşlık maaşı konusunda bazı haklar bulunur:

 • Birinci basamak işsizlik parası (Arbeitslosengeld 1)
 • İkinci basamak işsizlik parası (Arbeitslosengeld 2 / Hartz 4)
 • Yaşlılık aylığı ve yaş haddinden emeklilik
 • Malulen emeklilik ve
 • Ölümden doğan emeklilik hakları ile dul/yetim aylığı

İşini kaybetmiş, öncesinde de en az 1 yıl süreyle sigortalı olma zorunluluğu olan bir işte çalışan kişiler, en fazla 1 sene boyunca işsizlik parası 1 (Arbeitslosengeld) alır. Daha eski çalışanlar ise, en fazla 2 yıl alır. İşsizlik parası 1’i almak için, işsiz olarak kayıt yaptırılması şartı bulunur.

İşsizlik parası 1 için çevrimiçi Almanca ya da bulunduğunuz bölgedeki İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda gerçekleştirilir. Kayıt ise işsiz kalınan günün ilk gününde ya da en fazla 3 ay öncesinde yapılır.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için;

 • Yerleşim yeri belgesi ile nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
 • Talep edilmesi durumunda, iş sözleşmesinin feshedilmiş hali gerekir.

İşsiz kalma durumunu daha önceden haber almanız durumunda; daha fazla işsiz günler geçirmemek için, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun uygun iş ilanlarını göndermesi için, aktif iş arıyor konumunda kayıt yaptırılır. Kayıt işlemi geç yaptırılırsa, işsizlik parası bir süreliğine bloke edilir.

İş kaybedilmeden önce, 1 yıl süreyle çalışılmamış, hiç işte çalışmamış ya da önceden 1 yıl boyunca işsizlik parası 1 alınmışsa, işsizlik parası 1 alma hakkı bulunmaz. Bu durumda farklı durumlarla bu durum tolere edilir.

 • İşsizlik parası 2 (Arbeitslosengeld 2 / Hartz 4): 15 yaş üstü olunmalı, emeklilik yaşında olunmamalı ve çalışabilir durumda olunmalıdır. Almanya vatandaşlarına, belli ön koşullar oluştuğunda AB vatandaşlarına ve AB üyesi olmayan ülkede ikamet iznine sahip olan kişilere verilir.
 • Yaşlılık ve bedensel durumu müsait olmayan ve sosyal yardım ya da temel güvence yanında emeklilik yaşına gelmiş ve sağlık sebebiyle iş yapamayanlar, işsizlik parası 2 ile aynı miktarda ücret alır.
 • Federal mültecilere yapılan yardımlar: İltica başvurusuyla birlikte, müsamahalı oturum izni sahipleri ya da belirli insani oturum izni bulunarak, Almanya’da yaşayan kişiler alır. İlk 15 aylık süre içinde, devlet tarafından verilen sınırlı sağlık sigortası vardır.

Almanya’da evlilik yoluyla vatandaşlık almış ve dul kalmış kişilerde; eşin ölümü üzerine, yasal emeklilik sigortasından yararlanır. Bunun için Hinterbliebenderenrente adı verilen dul aylığı alınabilir.

Aynı zamanda evlilik yoluyla vatandaşlık alındıysa ve eş herhangi bir vasiyet bırakmadan ölmüşse, otomatik olarak, ölen eşin mal varlığının en az yarısı diğer eşe geçer.

Ev Alana Almanya Vatandaşlığı

Ev alana Almanya vatandaşlığı elde etmek için, bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Almanya’da ev alarak oturma izni alırken, belli bir süre sonra Almanya vatandaşlığı da elde ediliyor.

İşlemlerin devam ettiği süreçte; herhangi bir olumsuz sicil kaydı bulunmayan kişiler, oturum iznini alabiliyor. Şirket kurarak oturum izni alındığında, 3 yıl süreyle şirketin faaliyet göstermesi şartı bulunuyor.

Almanya’da ev alarak oturum izni alanlar, evlerini daha sonra satabilir. Diğer yandan oturma şartlarının esnetildiği durumlarda olabilir. Böyle durumlarda 180 günlük süre içinde; Almanya’ya 2-3 günlüğüne giriş çıkış yapılması yeterli olmaktadır.

Almanca dil şartının sağlanmasının ardından Almanya vatandaşlığı süreci başlar. Aynı zamanda başvuru sahipleri, ev alma sürecinde kredi de kullanabilir.

Almanya Vatandaşlığı İçin Yatırım

Türk vatandaşları önce oturum izni almak ve sonrasında Almanya vatandaşlığı elde etmek için, bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlardan biri olan Almanya vatandaşlığı için yatırım yapmaktır.

Daha önceden Almanya’da iş kurmak ve en az 5 Alman vatandaşını kurulan bu işte çalıştırmanın yanında, 250 bin Euro yatırım yapılması gerekiyordu. 2012 yılında yenilenen yasayla birlikte Türk vatandaşları; katma değer oluşturmak, gelir kaynağını garanti etmek, bölgesel fayda sağlamak kaydıyla, oturum izni alıyor.

Yatırım yoluyla Almanya vatandaşlığı için; yatırımcının yapmak istediği yatırımın bölgesel faydasının olup olmadığı, devlet ekonomisine yararı olup olmadığı, yatırımın kendisinin ya da kredi yoluyla temin etmesini garanti edip etmediği gibi belli başlı kriterler göz önüne alınıyor.

Almanya Çifte Vatandaşlık Veriyor mu?

Almanya çifte vatandaşlık veriyor mu; evet alınabiliyor. Ebeveynlerden birinin Alman vatandaşı, diğerinin farklı ülke vatandaşı olması durumunda çocuk her iki ülkenin de vatandaşı olurken; Almanya’da doğan ve büyüyen çocuklar da çifte vatandaşlık alabilir.

Yurtdışında yaşayan Alman ailelerin çocukları da çifte vatandaş olabilir. Almanya vatandaşlığı için başvuru yapanlar, belli kriterleri ve istisnai durumları gerçekleştirerek, çifte vatandaşlık alabilir.

 • Doğum yoluyla çifte vatandaşlık: Annenin Alman, babanın Türk vatandaşı olması durumunda, çocuk çifte vatandaşlık alır.
 • İsteğe bağlı çifte vatandaşlık (18-23 yaş arası zorunlu seçim): En az 8 yıl boyunca kesintiye uğramadan, yasal yoldan oturum izni olan anne ya da babanın çocuğu, doğumla Alman vatandaşlığı alır. Bu kişiler 18 yaşına girdiklerinde ve 23 yaşını dolduruncaya kadar, iki vatandaşlık türünden birini seçer. 23 yaşına kadar seçim yapmayan bu kişilerin Almanya vatandaşlığı
 • 1 Ocak 2000 tarihinin öncesinde çifte vatandaşlık: 1 Ocak 2000 tarihine kadar Türk ve Almanya vatandaşlığı alan kişiler, yasal olarak çifte vatandaş sayılır.
 • İzinle çifte vatandaşlık: Alman Vatandaşlık Yasası uyarınca; Almanya vatandaşlığı için bir yabancının, hali hazırda olan vatandaşlığından ayrılması öngörülür. Bazı özel durumlarda; yabancıların vatandaşlıktan ayrılması mümkün olmaz ya da şartlar zorlaşır. Bu durumda eski vatandaşlıktan ayrılmadan, Alman vatandaşlığına geçme olanağı ortaya çıkar.

Türk vatandaşları; vatandaşlıktan çıkmaları durumunda mavi kart hakkını alır. Kişinin özel durumu, bir zarara uğruyorsa, istisnai durumlar göz önünde bulundurularak, Türk vatandaşlığını bırakmadan Almanya vatandaşlığı alabilir.